PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „GÓRA GROSZA”

    

Od listopada do czerwca Samorząd Uczniowski przeprowadził kolejną zbiórkę monet w ramach ogólnopolskiej akcji ,, Góra Grosza”. Celem kampanii, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest dobroczynna zbiórka funduszy na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnej rodzinie. Akcja pozwala uświadomić dzieciom i młodzieży, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

        

Łącząc wspólne siły zebraliśmy 384 złote.

1 gr   – 4495 szt.

2 gr   – 2585 szt.

5 gr   – 1953 szt.

10 gr  – 422 szt.

20 gr – 240 szt.

50 gr – 67 szt.

1 zł   – 24 szt.

2 zł  – 11 szt.

5 zł – 2 szt.

10 zł  – 1 szt.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce!