Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „English Is Easy „ w klasie 7

W obecnym roku szkolnym dla uczniów klasy 7 została przygotowana innowacja pedagogiczna z języka angielskiego, która miała na celu usystematyzowanie i podniesienie wiedzy z zakresu funkcji językowych , tj. wyrażeń z życia codziennego oraz słownictwa. Uczniowie uczyli się piosenek w języku angielskim, co pomagało w lepszym rozumieniu tekstu oraz ćwiczyło rozumienie ze słuchu. Ponadto poznawali słownictwo i wyrażenia używane w sklepie, w restauracji, w hotelu, itp. Pozwoli im to w przyszłości na lepsze komunikowanie się za granicą oraz przyczyni się do wyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty. Na zakończenie innowacji w czerwcu uczniowie klasy 7 zaprezentowali swoje umiejętności przed całą społecznością szkolną. Przygotowali program artystyczny składający się wielu przebojów angielskiej muzyki oraz scenek w sklepie, w restauracji i w hotelu. Wszyscy świetnie się bawili podczas występu, zarówno uczniowie oglądający, jak i przedstawiający.