Sposób na szkołę

„Sposób na szkołę”  to tytuł spektaklu teatralnego, który obejrzeli uczniowie klas 4,5 i 6 w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu. Sztuka o przewrotnym tytule oparta została na powieści Edmunda Niziurskiego  „Sposób na Alcybiadesa”.

Aktorzy Katolickiego Teatru Edukacji w Krakowie, wcielając się w role bohaterów powieści Niziurskiego : Marcina Ciamciary, Zasępy, Józia Pędzelkiewicza, Alcybiadesa, „Szekspira”, pokazali, jak ciągle ważne są dręczące uczniów kłopoty z profesorami oraz ze starszymi uczniami. Bohaterowie szukali celu w życiu, szczęścia i poważania w szkole i zamiast podążać szlakiem wiedzy i nauki zaczynali szukać … sposobu na Alcybiadesa.

Przedstawienie uzmysławia widzom, jakie są wartości nadrzędne: ciężka praca, nauka, przyjaźń.  Spektakl bawi i uczy, a przede wszystkim pozwolił choć na chwilę powrócić do szkolnych lat z połowy ubiegłego wieku.