„ROZPOCZYNAMY PODRÓŻ W CUDOWNY ŚWIAT NAUKI”

 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w dniu 14 października 2022 r., w Dniu Edukacji Narodowej, odbyła się  uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: ks. kan. Marek Szeląg- Proboszcz Parafii w Chechle, sołtys wsi Chechło- Pani Maria Sierka, radny wsi Chechło – Pan Józef Kaczmarczyk, przewodniczące Rady Rodziców Szkoły i Przedszkola, Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice i nasze kochane dzieci.

To był niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawczyni Pani Eleonory Lazurowicz-Senejko  i rodziców. Podczas uroczystości, dzieci ubrane w krakowskie stroje, wykazały się dużą znajomością zasad dobrego zachowania. Wspaniale zaprezentowały  swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne. Utwory wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z miłością do Ojczyzny, obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami.

Aktu pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Anna Kotara. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali swój pierwszy ważny dokument –  pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia. Oprócz tego każdy uczeń przypieczętował ten akt w „Kronice Szkoły” odciskiem palca wskazującego prawej ręki.

Na zakończenie akademii Pierwszoklasiści zostali obdarowani przez Panią Marię Sierkę słodkim prezentem. Następnie w  klasie odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ta podniosła uroczystość na pewno pozostanie w pamięci uczniów, a pamiątkowe zdjęcia będą dla nich piękną pamiątką.

Inf. Eleonora Lazurowicz-Senejko