Dzień Nauczyciela, Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I w roku szkolnym 2022/2023.

Dnia 14 października 2022 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej.     Ta najważniejsza uroczystość dla pierwszoklasistów odbywa się zawsze w Dniu Nauczyciela. W podniosłej atmosferze uczniowie składają ślubowanie, a po dokonaniu pasowania przez Panią Dyrektor Annę Kotarę zostają przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle.