Spotkanie z absolwentem

Dnia 28.11.2022r. uczniowie klas VII i VIII wzięli udzial w spotkaniu z absolwentem naszej szkoły Panem Profesorem Pawłem Karasińskim, wykładowcą Politechniki Sląskiej w Gliwicach- człowiekiem mającym duże osiągnięcia w dziedzinie nauki. Pan Profesor przybliżył uczniom zagadnienia z optoelektroniki. Wskazał na fakt, że naukowcem może zostać każdy, kto jest właściwie zdeterminowany, zmotywowany i podejmie wysilek zgłębiania swoich zainteresowan.