Nasi Wolontariusze w akcji

Nasi Wolontariusze podczas świątecznej zbiórki żywności.

Już po raz czwarty wolontariusze naszej Szkoły pod opieka p. Magdaleny Palskiej i p. Moniki Zalewskiej przeprowadzają Świąteczna Zbiórkę Żywności na terenie sklepu Biedronka w Kluczach. Współorganizatorem akcji jest Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser wraz z Bankiem Żywności. Celem naszej akcji jest dotarcie z pomocą żywnościowa do jak największej liczby osób, aby zapewnić im godne i radosne święta. Pragniemy także uwrażliwić dzisiejsze społeczeństwo na potrzeby osób żyjących w ubóstwie i zachęcić do dzielenia się tym co posiadają na miarę swoich możliwości.

Kwestujemy 24.03 od 8:30- 14:30. Zapraszamy