Gminny etap XX edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III

23 marca w Szkole Podstawowej w Chechle odbył się gminny etap jubileuszowej dwudziestej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Edukacji Wczesnoszkolnej.

W tegorocznej odsłonie konkursu pn. ”Poezja Brzechwy i Tuwima w oczach dziecka” wzięło udział 21 uczniów z siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze. Jury w składzie: Beata Sierka, Bożena Kliś i Marzena Wojtacha przyznało trzy nagrody główne oraz pięć wyróżnień. Mistrzem recytacji została Elisa Rocchi ze Szkoły Podstawowej w Chechle (nauczyciel prowadzący: Anna Wójcik-Kochańska), drugie miejsce przyznano Róży Jurczyk ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym (nauczyciel prowadzący: Bogusława Barczyk), natomiast miejsce trzecie zdobyła Solomia Stetsko ze Szkoły Podstawowej w Kluczach (nauczyciel prowadzący: Agnieszka Szarek). Wyróżnienia otrzymali: Franciszek Kulawik (SP Bydlin, nauczyciel prowadzący: Aleksandra Ornat), Maria Ładoń (SP Rodaki, nauczyciel prowadzący: Małgorzata Leśniak), Barbara Kramarz (SP Rodaki, nauczyciel prowadzący: Małgorzata Leśniak), Alan Zieliński (SP Jaroszowiec, nauczyciel prowadzący: Beata Kruszenko) oraz Zofia Majka (SP Chechło, nauczyciel prowadzący: Anna Wójcik-Kochańska). Trójka najlepszych oratorów będzie reprezentować Gminę Klucze w finale powiatowym konkursu.

Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Edukacji Wczesnoszkolnej organizowany jest przez dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 w Olkuszu i Szkołę Podstawową w Chechle, w której nad przygotowaniem konkursu czuwają trzy nauczycielki: Eleonora Lazurowicz-Senejko, Anna Wójcik-Kochańska oraz Agnieszka Jurczyk-Szatan.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Olkuski, Wójt Gminy Klucze oraz Wójt Gminy Bolesław.

W gminnym etapie konkursu młodych recytatorów wspierali rodzice, nauczyciele oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle Anna Kotara, a także zaproszeni goście: dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska oraz Radny Gminy Klucze Józef Kaczmarczyk. Oprócz nagród głównych organizatorzy, przy wsparciu sponsorów (specjalne podziękowania dla pana Norberta Bienia – Wójta Gminy Klucze oraz dla pani Justyny Białas – Radnej Gminy Klucze) zadbali o pamiątkowe dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników konkursu recytatorskiego.