Przypominamy o wielkiej zbiórce słodyczy dla dzieci z Domów Dziecka