Wyniki z Powiatowego Konkursu na interpretację wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Wyniki Konkursu na interpretację wiersza K. K. Baczyńskiego

Uczennice klasy VIII zostały nagrodzone w Powiatowym Konkursie na interpretację wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym roku uczniowie szkół podstawowych mieli za zadanie napisać opowiadanie, które było inspirowane biografią poety oraz wierszem pt. Biała magia. Praca literacka wymagała znajomości wydarzeń z życia poety, miłości do przyszłej żony- Barbary Drapczyńskiej i realiów okupowanej Polski.

II miejsce zajęła Milena Rudy

III miejsce Anna Kulawik

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!