Projekt „Tarcza dla Ukrainy”

W naszej gminie realizowany jest projekt pn. Małopolska Tarcza Humanitarna. Biorą w nim udział szkoły podstawowe. Ich celem jest wsparcie uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. W ramach projektu odbywają się w naszej szkole zajęcia teatralne, muzyczne i scenograficzno-kostiumowe. Efektem powyższych zajęć będzie wystawienie przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek”. Odbyła się też jedna, z dwóch zaplanowanych, wycieczek do Krakowa.

Wycieczka do Krakowa