„Od miejskich trawników do miejskich łąk”

„Od miejskich trawników do miejskich łąk” to tytuł pracy konkursowej którą wykonały uczennice z klasy drugiej na zajęciach świetlicowych – Blanka Szromnik oraz Emilia Włodarczyk. Konkurs organizowany przez ToBeLawn – Instytut Botaniki PAN, którego celem jest propagowanie form ochrony przyrody i bioróżnorodności w otaczającym nas świecie. Praca zajęła pierwsze miejsce! W ramach nagrody, dzięki zaangażowaniu uczennic, klasa została zaproszona do Centrum Ekologicznej „Symbioza” w Krakowie na zajęcia pt. „Las nocą” oraz „Las w ciągu dnia”.