XXI Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego – etap gminny

XXI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla edukacji wczesnoszkolnej pt. „Rodzina w poezji dziecięcej”odbyła się dnia 16 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej w Chechle. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Klucze, Starosta Powiatu Olkuskiego i Małopolski Kurator Oświaty. W etapie gminnym wzięło udział 19 uczniów z klas 1-3, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych.
Mistrzem recytacji została uczennica Szkoły Podstawowej w Kluczach Maja Zub, (nauczyciel prowadzący: Agnieszka Szarek), drugie miejsce w konkursie zdobyła Solomia Stetsko (SP w Kluczach, nauczyciel prowadzący: Agnieszka Szarek), a trzecie miejsce zdobył nasz uczeń Szczepan Szepieniec ( nauczyciel prowadzący: Eleonora Lazurowicz-Senejko). Ponadto jury konkursu, w składzie: Marzena Wojtacha, Beata Sierka i Bożena Kliś postanowiło przyznać pięć wyróżnień, a otrzymali je następujący uczniowie: Karolina Borok (SP Chechło), Alan Zieliński (SP Jaroszowiec), Ignacy Rutkowski (SP Jaroszowiec), Wiktor Konrad (SP Klucze), Izabela Płonka ( SP Kwaśniów). Nagrody laureatom konkursu wręczali: Pani dyrektor ZSP w Chechle oraz zaproszeni goście: Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jarosława Kraszewska i Pan Józef Kaczmarczyk.
Organizatorkami konkursu były nauczycielki: Eleonora Lazurowicz-Senejko, Monika Zalewska i Agnieszka Jurczyk-Szatan.
Zapraszamy na etap powiatowy, który odbędzie się 5 marzec 2024 r. w Galerii MBWiA w Olkuszu, przy ul.Szpitalnej 34.