Powiatowy Konkurs OMNIBUS

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych powiatu olkuskiego. W roku szkolnym 2012/2013 jest to już XI edycja tego konkursu.

Celem konkursu jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez uczniów klas młodszych, wdrażanie do ról: aktywnego uczestnika zabawy, reprezentanta klasy, integrowanie środowiska lokalnego: samorządowego,nauczycielskiego, sponsorów i rodziców.

Zwycięzcami konkursu zostali uczestnicy, którzy zdobyli najwięcej punktów i wykonali zadania najszybciej.

Tytuł „OMNIBUSA” Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle otrzymali:

klasa I – Bartosz Płonka

klasa II – Julia Zalewska

klasa III – Jakub Płonka

Wyróżnieni uczniowie wezmą udział w etapie gminnym konkursu, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Kluczach 19 marca 2013 roku o godz. 9:00.