Rzeczpospolita Internetowa

Termin realizacji: rok szkolny 2006/2007

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Fundacja Grupy TP

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Celem było zebranie, opracowanie i przetworzenie dostępnych informacji na temat Chechła. W wyniku tego projektu powstał multimedialny przewodnik po Chechle.