XI edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka

                               Uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni Eleonory Lazurowicz-Senejko przystąpili  do ogólnopolskiego programu edukacyjnego     pt.  „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skierowanego do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy ponad 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 8 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udział ponad 2 miliony uczniów.

Kliknij w link dla dziecka: https://www.puchatek.pl/gry/#gry

dla rodziców: https://www.puchatek.pl/dla-rodzicow/#rodzic

OGÓLNOPOLSKI TEST BEZPIECZEŃSTWA

Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie pobranych materiałów, zapraszamy dzieci do udziału w OGÓLNOPOLSKIM TEŚCIE BEZPIECZEŃSTWA, który będzie aktywny na stronie Programu w październiku. Test składa się z 10 pytań, dotyczących zagadnień omawianych podczas lekcji. Wypełnienie Testu przez dzieci będzie możliwe zarówno w szkole podczas zajęć z Nauczycielem, jak i w domu pod opieką Rodziców.

inf. Eleonora Lazurowicz-Senejko