Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Jak co roku, dnia 3 maja 2022 roku, obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie -po amerykańskiej- nowoczesną ustawą rządową. Regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm.

W tym dniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle, nauczyciele, władze samorządowe i lokalne oraz mieszkańcy wsi uczestniczyli we mszy św. za Ojczyznę. Była ona także Świętem ku czci Matki Jezusa Chrystusa, hołdem oddanym Maryi, Królowej Polski, której król Jan Kazimierz w dniu 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej ślubował: „Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram”.

Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Marek Szeląg, który w pięknym i głębokim kazaniu przypomniał dziejowe wydarzenia i ich znaczenie dla czasów współczesnych. Odwołał się do odwiecznych nieprzemijających wartości takich jak: wiara, patriotyzm, służba drugiemu człowiekowi.

Modlitewne spotkanie, które stało się okazją do manifestacji uczuć patriotycznych, chrześcijańskich uświetniły pieśni zespołu Ad dei Gloriam oraz koncert wyjątkowych gości z Ukrainy.