Rozstrzygnięcie Talenciaków

Dziękujemy za zebrane Talenciaki!!!
Gry planszowe i tangramy właśnie dotarły do naszej placówki.