Plan zajęć edukacyjnych

Plan zajęć edukacyjnych obowiązujący od dnia 23.12.2022 r. w roku szkolnym 2022/2023

PONIEDZIAŁEK         KLASA I  2      KLASA II 3      KLASA III   103 KLASA IV  201     KLASA V  204      KLASA VI   1    KLASA VII   203   KLASA VIII   202
1 eduk. wcz. technika matematyka WF inf./j.ang.
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka j. polski muzyka biologia
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski j. angielski j. polski geografia matematyka
4 religia eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski muzyka matematyka biologia historia
5 religia eduk. wcz. przyroda WF godz. wych. historia fizyka
6 j. polski inf./ j. angielski matematyka WOS
7 WF fizyka WDŻ
8 WDŻ
9
WTOREK 1 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. WF geografia religia matematyka
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. religia j. polski geografia matematyka WF
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski matematyka j. polski geografia j. polski
4 eduk. wcz. j. angielski j. angielski matematyka religia informatyka j. polski geografia
5 j. angielski inf./ biologia historia j. polski religia
6   historia technika religia godz. wych.
7     godz. wych. j. polski
8
ŚRODA 1 religia eduk. wcz. j. angielski inf./ historia matematyka
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. religia j. polski j. angielski matematyka j. polski
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski matematyka j. polski j. angielski religia
4 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka j. angielski religia j. polski historia
5 eduk. wcz.
religia WF j. angielski chemia
6 WF chemia inf./j.ang.
7 chemia WF
8 WF
CZWARTEK 1 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski    plastyka WF matematyka
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski j. polski plastyka j. polski
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka technika j. polski j. angielski j. polski
4 eduk. wcz. eduk. wcz. religia j. polski matematyka j. polski informatyka j. angielski/j.niemiecki
5 eduk. wcz. religia inf./ WF matematyka j. polski j. niemiecki/j.angielski
6 WF biologia j. niemiecki fizyka
7 WF
8    
PIĄTEK 1 eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski j. angielski matematyka j. polski
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. plastyka j. angielski historia j. polski WOS
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. historia religia matematyka biologia j. angielski. /j. niemiecki
4 eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz. przyroda WF religia fizyka j. angielski. /j. niemiecki
5 j. angielski eduk. wcz. muzyka historia matematyka j. niemiecki chemia
6 godz. wych. godz. wych. WF EDB
7 WF
8