Plan zajęć edukacyjnych

PLAN LEKCJI nr 2 od 12.10. 2022.2023

PLAN ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 12.10.2022 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PONIEDZIAŁEK         KLASA I  2      KLASA II 3      KLASA III   103 KLASA IV  201     KLASA V  204      KLASA VI   1    KLASA VII   203   KLASA VIII   202
1     eduk. wcz. technika matematyka WF inf./j.ang.
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka j. polski muzyka biologia
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski j. angielski j. polski geografia matematyka
4 religia eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski muzyka matematyka biologia historia
5   religia eduk. wcz. przyroda WF godz. wych. historia fizyka
6       j. polski inf./ j. angielski matematyka WOS
7       WF     fizyka WDŻ
8       WDŻ        
9                
WTOREK 1 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. WF geografia   religia matematyka
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. religia j. polski geografia matematyka WF
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski matematyka j. polski geografia j. polski
4 eduk. wcz. j. angielski j. angielski matematyka religia technika j. polski geografia
5 j. angielski     inf./ biologia historia j. polski religia
6         historia informatyka religia godz. wych.
7             informatyka j. polski
8                
ŚRODA 1 religia eduk. wcz. j. angielski   inf./   historia matematyka
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. religia j. polski j. angielski matematyka j. polski
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski matematyka j. polski j. angielski religia
4 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka j. angielski religia j. polski historia
5 eduk. wcz.
religia
WF
    j. angielski chemia
6       WF     chemia inf./j.ang.
7             chemia WF
8               WF
CZWARTEK 1 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. polski    plastyka WF matematyka
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski j. polski plastyka j. polski
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. matematyka technika j. polski j. angielski j. polski
4 eduk. wcz. eduk. wcz. religia j. polski matematyka j. polski godz. wych. j. angielski/j.niemiecki
5 eduk. wcz. religia   inf./ WF matematyka j. polski j. niemiecki/j.angielski
6         WF biologia j. niemiecki fizyka
7           WF  
8                
PIĄTEK 1  
eduk. wcz.
eduk. wcz.   j. polski j. angielski matematyka j. polski
2 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. plastyka j. angielski historia j. polski WOS
3 eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. historia religia matematyka biologia j. angielski. /j. niemiecki
4 eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz. przyroda WF religia fizyka j. angielski. /j. niemiecki
5 j. angielski eduk. wcz.   muzyka historia matematyka j. niemiecki chemia
6       godz. wych. godz. wych. WF EDB
7               WF
8